BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

piątek, 25 czerwca 2021 r.

Politechnika Częstochowska

zaprasza na BEZPŁATNĄ konferencję online

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

prowadzący i prelegenci

prof. Małgorzata Kacprzak


A few sentences about your product.

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems.

It should convince the unconvinced.

A few sentences.

Satellites

2

Rock

Politechnika Częstochowska

3

Long Way To Home

A few sentences about your product.

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems.

It should convince the unconvinced.

A few sentences.

A few sentences about your product.

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems.

It should convince the unconvinced.

A few sentences.

$tarMan

4

Hip-Hop

Country Rock

8:30-9:00 Rejestracja/logowanie

PROGRAM

SESJA 1 WODA ZE ŚCIEKÓW

9:00-9:10

Powitanie i wprowadzenie

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

9:10-9:30

Odzysk wody ze ścieków - doświadczenia hiszpańskie

Rafeal Casielles, BIOAZUL SL (prelekcja tłumaczona z j. angielskiego)

9:30-9:50

Przedsięwzięcie Oczyszczalnia przyszłości

Marek Świdowicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


9:50-10:10

Grupy nowych zanieczyszczeń w ściekach i w wodzie

dr inż. Agnieszka Szuster-Janiaczyk, Politechnika Poznańska

SESJA 2 BEZPIECZNE ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

10:30-10:50

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych i jego wpływ na cenę zagospodarowania osadów

Mateusz Karciarz, Kancelaria Jerzmanowski i Wspólnicy

SESJA 3 CYBERBEZPIECZEŃSTWO OCZYSZCZALNI JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO

10:50-11:10

Ślad węglowy oczyszczalni i osadów ściekowych

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, dr inż. Ewa Zaborowska, mgr inż. Mojtaba Maktabifard, Politechnika Gdańska

11:10-11:30

Udział oczyszczalni w projekcie międzynarodowym STEP

Dariusz Kozak, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

11:30-11:50

Bezpieczeństwo cyfrowe oczyszczalni ścieków podstawowym elementem ochrony środowiska

Monika Bogdał, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

11:50-12:10

Dyrektywy NIS i NIS2. Wymagania stojące przed oczyszczalniami ścieków

Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

12:30-12:50

Ochrona przedsiębiorstwa wod-kan przed zagrożeniami cyfrowymi

Wojciech Wrzesień, NASK SA

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie

13:10-14:10

Dyskusja

prowadzenie prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

DYSKUSJA

10:10-10:30

Sprawne działanie podmiotów gospodarki wodno-ściekowej - BioCargo system do analizy stanu i prawidłowego funkcjonowania osadu czynnego

dr Marcin Głodniok, Główny Instytut Górnictwa

12:10-12:30

Wdrażanie systemów bezpieczeństwa cyfrowego w przedsiębiorstwie wod-kan

Jarosław Kowalik, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie

12:50-13:10

Rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla sektora wodno-kanalizacyjnego

Marek Stasica, Net Complex

ZAPISY

WSPÓŁPRACA

informacje o konferencji

Szymon Pewiński

tel. 539 549 457

e-mail: s.pewinski@abrys.pl

koordynacja techniczna

Paweł Rosiak

tel. 515 428 338

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Katarzyna Witowska-Góra

tel. 728 970 363

e-mail: k.witowska-gora@abrys.pl

Book now and have fun

GET THE BEST OFFER

Book now and have fun

GET THE BEST OFFER